• Maveau BVBA

Maveau - Veelgestelde Vragen

Hoe verloopt het bouwtraject voor een nieuwbouw?

Een aantal stappen moet worden doorlopen. We zetten de voornaamste even op een rijtje:
 • Bouwaanvraag: de architect zal deze indienen.
 • Bodemonderzoek: dit is nodig om de sterkte van de funderingen te berekenen.
 • Stabiliteitsstudie: op basis van een sonderingverslag kan een ingenieursbureau een studie van de funderingen en de andere constructies maken.
 • Uitvoeringsplan: op basis van de voorgaande stappen maakt de architect een uitvoeringsplan.
 • Materiaalkeuze: het is nu tijd om materiaal te kiezen, dit kan in samenspraak met de architect en aannemer.
 • Totaalbudget: het dossier van de architect (plan, lastenboek met meetstaten) dient als basis voor de offerte van de aannemer. 
 • EPB en veiligheid: een EPB-verslaggever en veiligheidscoördinator worden aangesteld.
 • De werken worden uitgevoerd.
 • De bouw wordt opgeleverd.
Let op: de architect en aannemer spelen ook een belangrijke rol als adviesorgaan. Je dossier wordt vervolledigd, zodat je eventueel premies en fiscale tegemoetkomingen kan aanvragen.

Wat zegt de wetgeving over bouwen en verbouwen?

De wetgeving verandert snel en er zijn een aantal technische vereisten waaraan moet worden voldaan bij het bouwen of verbouwen van woningen. De architect en aannemer dienen hiervan op de hoogte te zijn en leiden de naleving van de regels in goede banen. Enkele aspecten van de wetgeving:
 • Regels voor het lastenboek
 • Veiligheidscoördinator
 • De nodige verzekeringen
 • Energieprestatieregelgeving

Welke subsidies bestaan er voor bouwen en verbouwen?

Er bestaan diverse tegemoetkomingen. Of je er effectief recht op hebt, hangt van de concrete bouwsituatie en zelfs provincie of gemeente af. Een aantal voorbeelden:
 • Belastingvermindering voor inbraakpreventie
 • Belastingvermindering voor brandpreventie
 • Belastingvermindering voor lage energiewoning
 • Belastingvermindering voor passiefhuis
 • Belastingvermindering voor een nul energiewoning
 • Investeringsaftrek voor beveiliging van beroepslokalen
 • Groenestroomcertificaten voor fotovoltaïsche panelen
 • Gratis putwateronderzoek
 • Verzekering Gewaarborgd Wonen
 • Premie voor bodemstudie
 • Premie voor groendak
 • Premie voor zonnewering
 • Premie voor mechanische ventilatie met warmterecuperatie
 • Premie voor passieve of lage energiebouw
 • Premie voor warmtepomp
 • Premie voor zonneboiler
 • Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen
 • Premie voor een installatie van een warmtekrachtkoppeling (WKK)
 • Premie nieuwbouw voor laag e-peil van Eandis
Je architect en aannemer geven graag een extra woordje uitleg.

We moeten een nieuw dak kiezen? Waar moeten we op letten?

Ieder dak is verschillend: gaat het om een plat of hellend dak? Wil je afwerking met leien, kleipannen of zink? Qua vorm en dakdichting kun je in principe alle kanten uit. Roofing en epdm-rubberfolie maken het dak waterdicht. Samen met het dampscherm vormt het onderdak een belangrijk onderdeel van een goede dakisolatie. Denk verder ook aan dakgoten en eventueel lichtinval met koepels en lichttunnels. Maak in ieder geval een weloverwogen keuze, want het dak bepaalt mee het uitzicht van de woning. Bij Maveau vind je de dakspecialisten bij uitstek! Vraag gerust ons advies!

Wat is ecologisch bouwen?

Dit is milieubewust bouwen met het oog op een lage energiefactuur. Enkele ecologische strategieën kunnen daarvoor zorgen. Bouwen met natuurlijke materialen en producten zorgt voor een ecologische sfeer en een gezond leefklimaat. Dit principe is zowel toepasbaar op verbouwingen als nieuwbouw en op alle stijlen. Men spreekt ook van energiezuinige woningen.

Wat is een energiezuinige woning?

Dit is een gebouw waar zowel in de winter als in de zomer een aangenaam binnenklimaat heerst. Er is sprake van een quasi constante temperatuur en een verbeterde luchtkwaliteit door ventilatie op het juiste debiet. In de winter is slechts een minimum aan verwarming vereist en in de zomer blijft het koel. Het energieverbruik ligt laag. Er bestaan twee types:
 • Lage energiewoning: deze woning is compact en heeft een goede plaatsindeling volgens de oriëntatie, dikke isolatie en meestal mechanische ventilatie met warmtewisselaar. Voor verwarming en warmwaterproductie zijn er zuinige installaties, eventueel op basis van hernieuwbare energie. Een lage-energiewoning heeft dus nog een verwarmingssysteem van een 4 à 9 kW nodig.
 • Passiefhuis: dit principe gaat nog een beetje verder. Er is geen actief verwarmingssysteem vereist. Voorwaarde is wel dat de bewoners bewust omgaan met energie en  een beperkte warmtevraag hebben. Een compact passiefhuis wordt opgewarmd door het ventilatiesysteem dat een beetje extra warmte verspreidt.
Energiezuinig wonen vraagt wel om extra investering op andere vlakken: dikkere isolatie bijvoorbeeld en een drievoudige beglazing met thermische afstandshouders. Eventueel moet je ook een grondbuis of aardwarmtewisselaar plaatsen. De compacte woning is volledig luchtdicht.